Aktiverad aluminiumoxid med kaliumpermanganat

  • Aktiverad aluminiumoxid med kaliumpermanganat

    Aktiverad aluminiumoxid med kaliumpermanganat

    Det är en kemisk adsorption av vanliga material, ny miljövänlig katalysator avancerad.Det är användningen av starkt oxiderande kaliumpermanganat, den skadliga gasen i luftens oxidationsnedbrytning för att uppnå syftet med rening.De skadliga gaserna svaveloxider(so2), metyl, acetaldehyd, kväveoxider, vätesulfid och låga koncentrationer av aldehyder och org-syror har mycket hög avlägsningseffektivitet.Används ofta med aktiverad caybon i kombination för att förbättra absorptionseffektiviteten.Det kan också användas i grönsaker och frukter som adsorbent av etylengas.