Vår partner Ningbo Zhonghuanbao Technology Co., Ltd. testade framgångsrikt förbehandlingsanordningen för 100-tons avfallssmörjolja!

Vår partner Ningbo Zhonghuanbao Technology Co., Ltd. testade framgångsrikt förbehandlingsanordningen för 100-tons avfallssmörjolja!
Den 24 december 2021 slutfördes provkörningen av förbehandlingsanordningen för 100-tons avfallssmörjolja.Provkörningen fortsatte under 100 timmar och 1318 kg avfallssmörjolja kasserades.Kärnutrustningen i enheten fungerade smidigt, och produktutbytet och avfallsvolymen når helt designkapaciteten.
Den 4 januari 2022 slutfördes provanalysen och testningen av varje skift, och alla indikatorer för alla prover uppfyllde till fullo kraven för den efterföljande katalytiska hydreringsprocessen, och testet var en fullständig framgång.
Detta är den första kontinuerliga driften av tekniken för förbehandling av avfallssmörjolja för medelcykel, och den första testkörningen var framgångsrik.
Den framgångsrika driftsättningen av förbehandlingsenheten markerar de stegvisa prestationerna i konstruktionen och driften av projektdemonstrationsenheten, vilket lägger en bra grund för den efterföljande starten av den katalytiska hydreringsenheten, och främjar också utvecklingen av avfallssmörjolja för medelcykel. teknik från laboratoriet till industrialiseringen.ett gediget steg.


Posttid: 2022-03-03